Polityka prywatności

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu internetowego „housedeco.pl” dostępnego pod adresem https://housedeco.pl
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest clickcloud sp. z o.o., zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod nr KRS 0000645118 przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu – VIII Wydział Gospodarczy, z kapitałem zakładowym 5.000 zł
 3. Administrator danych przetwarza dane osobowe, osób których dotyczą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności prawa polskiego oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanego „RODO”.
 4. Dane osobowe, o których mowa w Polityce prywatności to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, której dane dotyczą, tj. takiej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie cechy takiej jak: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jednej bądź kilku cech określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, zgodnie z art. 4 ust. 1 RODO.
 5. Przetwarzanie, w rozumieniu Polityki Prywatności oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie, zgodnie z art.4 ust. 2 RODO;

 

Zakres i cel zbieranych danych

 1. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w Serwisie w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności Serwisu, w tym również automatycznie podczas korzystania z Serwisu, w celu:
  a. poprawnego prowadzenia i funkcjonowania Serwisu, oraz zapewniania bezpiecznego korzystania z Serwisu, w tym dla ujawniania nadużyć i dokonywania niezbędnych analiz – w tym celu przetwarzane są następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma, numer identyfikacyjny, adres e-mail, strona www, podane konta społecznościowe typu Facebook, Instagram, Pinterest, Twiter, adres Użytkownika, numer telefonu, , adres IP Użytkownika, pliki cookies oraz inne dane podane przez Użytkownika w Serwisie, lub w trakcie kontaktu Serwisu z Użytkownikiem;
  b. wypełniania zobowiązań Administratora – w tym celu przetwarzane są następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma, numer identyfikacyjny, adres e-mail, strona www, adres Użytkownika, numer telefonu, adres IP Użytkownika, pliki cookies oraz inne dane podane przez Użytkownika w Serwisie, lub w trakcie kontaktu Serwisu z Użytkownikiem;
  c. przygotowania i przedstawiania dopasowanych do zainteresowań i potrzeb Użytkownika reklam oraz ofert – w tym celu przetwarzane są następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma, numer identyfikacyjny, adres e-mail, strona www, adres Użytkownika, numer telefonu, adres IP Użytkownika, pliki cookies oraz inne dane podane przez Użytkownika w Serwisie, lub w trakcie kontaktu Serwisu z Użytkownikiem;
  d. otrzymywania informacji handlowej, w szczególności przesyłania przez Administratora na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej zamówionego informacji o promocjach – w tym celu przetwarzane są następujące dane osobowe: imię, nazwisko firma, numer identyfikacyjny, adres e-mail, adres Użytkownika, strona www, numer telefonu, adres IP Użytkownika, pliki cookies oraz inne dane podane przez Użytkownika w Serwisie, lub w trakcie kontaktu Serwisu z Użytkownikiem;
  e. w celu publikacji przez Użytkownika treści, w szczególności opinii na temat Serwisu produktu także dodawania innych treści przez Użytkownika (np. artykułów, projektów aranżacji, zdjęć z wykonanych projektów) – w tym celu przetwarzane są następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma, numer identyfikacyjny, adres e-mail, strona www, adres IP Użytkownika, pliki cookies oraz inne dane podane przez Użytkownika w Serwisie, lub w trakcie kontaktu Serwisu z Użytkownikiem.

 

Podstawa i cel przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe są przetwarzane z uwagi na spełnienie jednego z poniższych warunków (art. 6 RODO):

 

Pliki cookies

 1. Serwis Internetowy wykorzystuje ciasteczka (zwane „cookies”), czyli pliki tekstowe, które zapisują na dysku urządzenia końcowego Użytkownika. Dzięki nim Serwis może „rozpoznawać” Użytkownika przy ponownym połączeniu. W ciasteczkach znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w szczególności te wymagające autoryzacji oraz ułatwiające aktywne korzystanie z wszystkich usług dostępnych w ramach Serwisu. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane ani przechowywane dane osobowe.
 2. W ramach Serwisu stosowane są lub mogą być stosowane następujące rodzaje ciasteczek:
  a. „niezbędne” pliki cookies – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach danej strony internetowej;
  b. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  c. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej;
  d. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, 
  e. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 3. Serwis przechowuje ciasteczka w celu:
  a. lepszego dopasowania treści Serwisu Internetowego do potrzeb Użytkowników
  b. poprawiania wydajności Serwisu,
  c. tworzenia statystyk w ramach usług Google Analytics oferowanych przez Google
 4. Użytkownik może za pomocą ustawień przeglądarki akceptować lub odrzucać nowe pliki cookies, a także usuwać już istniejące. Szczegółowe informacje dotyczące zarządzania plikami cookies znaleźć można korzystając z odpowiedniej zakładki w przeglądarce internetowej.
 5. Wyłączenie niektórych lub wszystkich plików cookies może utrudniać lub nawet uniemożliwiać korzystanie z usług świadczonych w ramach Serwisu i Sklepu Internetowego.

 

Dobrowolność podania danych osobowych

 1. Administrator oświadcza, że podanie danych osobowych w Serwisie jest dobrowolne, ale konieczne dla realizowania jednego lub większej ilości celów przetwarzania danych osobowych.

 

Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe zbierane w Serwisie będą przechowywane tak długo, jak istnieć będzie podstawa prawna ich przetwarzania, chyba, że obowiązujące przepisy prawa wymagałyby dłuższego okresu ich przechowywania.
 2. Z końcem okresu przechowywania dane osobowe zostaną usunięte lub poddane procesowi anonimizacji.

 

Profilowanie danych osobowych

 1. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane do czego wykorzystywane są informacje związane z działaniami Użytkownika na stronie, w szczególności informacje o odwiedzanych przez Użytkownika podstronach Serwisu (w tym np. IP komputera, pliki „Cookies”,), w celu dostosowania informacji marketingowych do indywidualnych preferencji.

 

Przetwarzanie danych osobowych przez podmioty przetwarzające

 1. Administrator oświadcza, że powierza przetwarzanie danych osobowych, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z obowiązującymi przepisami podmiotom świadczącym na rzecz Administratora poniższych usług:
  a. hostingodawca,
  b. dostawca systemu mailingowego,
  c. dostawca usługi chmury obliczeniowej, 
  d. podmiot świadczący usługi w zakresie obsługi technicznej,
  e. pozostali podwykonawcy, którzy uzyskują dostęp do danych, jeżeli zakres ich działań wymaga takowego dostępu.
 2. Administrator oświadcza, że powierza przetwarzanie danych osobowych Użytkownika podmiotom świadczącym na rzecz Administratora lub bezpośrednio na rzecz Użytkownika usługi w zakresie niezbędnym do korzystania z Serwisu.

 

Postanowienia końcowe

 1. Administrator oświadcza, że dokłada starań, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu. W tym celu stosuje wymagane prawem środki techniczne i organizacyjne, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
 2. Administrator zastrzega prawo możliwość dokonania zmian w Polityce Prywatności z ważnych powodów, w szczególności jeśli zmienią się zasady przetwarzania danych osobowych, przepisy prawa albo sposób ich interpretacji, a także jeśli zmianie ulegnie lista wykorzystywanych przez Serwis technologii lub sposób ich działania. 
designerskie meble do domu

Dołącz do newslettera

Bądź na bieżąco ze wszystkimi nowościami.
Otrzymuj bezpłatny dostęp do unikalnych kodów rabatowych.